Condiţii de înscriere


Părinții interesați să viziteze Grădinița ZECE ne pot contacta pentru o programare la numărul de telefon 0720 200 010, în

fiecare zi, de luni pana vineri, în intervalul orar 13.00 – 15:30. Înscrierea prescolarilor se realizează potrivit Regulamentului de organizare si funcționare al Grădiniței ZECE. 


Documentele necesare în vederea încheierii contractului educațional:

1. Buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coproparazitologic, exudat faringian;

2. Copii ale actelor de identitate ale părinților;

3. Copie a certificatului de naștere ale copilului;

4. Copie a carnetului de vaccinări al copilului;

5. Aviz epidemiologic.